โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ตัวอย่างนักเรียนดีเด่น

ชินดนัย รัตนพรเจริฐ / ชิน

เรียนภาษาญี่ปุ่น 80 ชั่วโมง ในปี 57 และเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho) ระดับปริญญาโท – เอก

อ่านต่อ...

ภัทรียา คงสุภาพศิริ / แนน

เรียนภาษาญี่ปุ่น 300 ชั่วโมง ในปี 56 ขณะนี้กำลังศึกษา Designer อยู่ที่

อ่านต่อ...

คณิน พรพรรณนุกูล / น้องอาร์ต

เรียนภาษาญี่ปุ่น 300 ชั่วโมง ปี 55 – ปัจจุบัน ไปสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น N3 ได้ ในปี 57

อ่านต่อ...

วริศรา วัชรสาธิต / กิ๊ฟ

เรียนภาษาจีน 300 ชั่วโมง ในปี 54-56 ทำให้สอบเข้า คณะศิลปศาสตร์

อ่านต่อ...

ประพัฒน์ เจริญวนิชากร

GENERAL MANAGER บริษัทไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด เรียนภาษาจีน 240 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน

อ่านต่อ...

CHU AILEEN

เป็นชาวสิงค์โปร ประกอบธุรกิจส่วนตัว เรียนภาษาญี่ปุ่น 400 ชม. ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน

อ่านต่อ...

ปนัดดา ศรีบุญ

พนักงานบริษัทญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น 420 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน

อ่านต่อ...

พลอยภัค เข้พวง / เบอร์ดี้

อายุ 11 ขวบ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนภาษาญี่ปุ่นคอร์สสำหรับเด็ก สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ผ่าน ในปี 58

อ่านต่อ...

รุจาภา พงศ์บุญชู / มุก

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ผ่านในปี2558 ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง J24 กำลังศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...

ทรงพล ชะอุ่มใบ / นน

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านในปี 2558 ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12

อ่านต่อ...

สรวีย์ หาญเมธีคุณา / เจ

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558 ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12

อ่านต่อ...

พิมศิริ ผาสุข / พิม

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558 ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12

อ่านต่อ...