โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
พลอยภัค เข้พวง / เบอร์ดี้


อายุ 11 ขวบ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรียนภาษาญี่ปุ่นคอร์สสำหรับเด็ก 
สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5 ผ่าน ในปี 58