โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ปนัดดา ศรีบุญ


พนักงานบริษัทญี่ปุ่น
เรียนภาษาญี่ปุ่น 420 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน
กำลังศึกษาภาษาญี่ปุ่นระดับสูงที่ JCC