โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
สรวีย์ หาญเมธีคุณา / เจ


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558
ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง J12 
อายุ 15 ปี กำลังศึกษาที่โรงเรียนเอกมัยอินเตอร์ฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5