โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ติดต่อเรา
คุณสามารถสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียน การสอนของ JCC ตลอดจนเรื่องที่สนใจได้ที่ Email: jcc.school@yahoo.com
ที่ตั้งสถาบัน
เลขที่ 904 หมู่ 6 ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ฝั่งโลตัส ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

View Larger Map

*
:
*
:
*
:
:
: