โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ติดต่อเรา
คุณสามารถสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียน การสอนของ JCC ตลอดจนเรื่องที่สนใจได้ที่ Email: jcc.school@yahoo.com
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4,4/5 ชั้น 15 เซนเวิลด์ ทาวเวอร์(ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์)  ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สาขาซีคอนสแควร์
เลขที่ 904 หมู่ 6 ชั้น 3 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ฝั่งโลตัส ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

View Larger Map

View Larger Map

*
:
*
:
*
:
:
: