โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ชินดนัย รัตนพรเจริฐ / ชิน


เรียนภาษาญี่ปุ่น 80 ชั่วโมง ในปี 57
และเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho) ระดับปริญญาโท – เอก
ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่
Institute of biomaterials and bioengineering
Tokyo medical and dental university
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น