โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
วริศรา วัชรสาธิต / กิ๊ฟ


เรียนภาษาจีน 300 ชั่วโมง ในปี 54-56 ทำให้สอบเข้า
คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ในปี 57