โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
รุจาภา พงศ์บุญชู / มุก


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ผ่านในปี 2558
ปัจจุบันกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูง J24
กำลังศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ชั้นปีที่ 3