โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
คณิน พรพรรณนุกูล / น้องอาร์ต


เรียนภาษาญี่ปุ่น 300 ชั่วโมง ปี 55 – ปัจจุบัน
ไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 ได้ ในปี 57
ขณะนี้กำลังศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ ปีที่1