โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี

สาขา Seacon Square

เวลาทำการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี 10.00 - 19.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 -18.00 น. หยุดวันศุกร์

● ลดทันที 200 บาท ! เมื่อสมัครล่วงหน้า 7 วัน ก่อนคอร์สเปิด

● ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท

คอร์สสอนสดที่โรงเรียน

ค่าเรียนและค่าตำรา แบบกลุ่ม สอนสดที่โรงเรียน คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น
ภาษาจีน
ระดับต้น
ภาษาญี่ปุ่น
ระดับกลาง
ภาษาจีน
ระดับกลาง
ค่าเล่าเรียน 4,800 บาท 4,800 บาท 5,800 บาท 5,800 บาท
ค่าตำรา 420 บาท 700 บาท 470 บาท 680 บาท
 

ค่าเรียนคอร์สเด็ก แบบกลุ่ม สอนสดที่โรงเรียน คอร์สละ 24 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ค่าเล่าเรียน 4,200 บาท 4,200 บาท
ค่าตำรา 100 บาท 420 บาท
 

ค่าเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสดที่โรงเรียน คอร์สละ 20 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์สต่อคน ราคาต่อชั่วโมงต่อคน
กรณีเรียน 1 คน 17,000 บาท 850 บาท
กรณีเรียน 2 คน 11,000 บาท 550 บาท
กรณีเรียน 3 คน  9,000 บาท 450 บาท
กรณีเรียน 4 คน ขึ้นไป  7,000 บาท 350 บาท
 

ค่าเรียน-กรณีสอนนอกสถานที่ คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์ส ราคาต่อชั่วโมง
จำนวนนักเรียน 1-2 คน 36,000 บาท 1,200 บาท
จำนวนนักเรียน 3-10 คน 42,000 บาท 1,400 บาท
จำนวนนักเรียน 11-20 คน 48,000 บาท 1,600 บาท
ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับระยะทาง  
 
คอร์สสอนสดออนไลน์

ค่าเรียนและค่าตำรา แบบกลุ่ม สอนสดออนไลน์ คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น
ภาษาจีน
ระดับต้น
ภาษาญี่ปุ่น
ระดับกลาง
ภาษาจีน
ระดับกลาง
ค่าเล่าเรียน 4,200 บาท 4,200 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท
ค่าตำรา 420 บาท 700 บาท 470 บาท 680 บาท

● หมายเหตุ จัดส่งตำราฟรี

 

ค่าเรียนคอร์สเด็ก แบบกลุ่ม สอนสดออนไลน์ คอร์สละ 24 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ค่าเล่าเรียน 3,800 บาท 3,800 บาท
ค่าตำรา 100 บาท 420 บาท

● หมายเหตุ จัดส่งตำราฟรี

 

ค่าเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสดออนไลน์ คอร์สละ 20 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์สต่อคน ราคาต่อชั่วโมงต่อคน
กรณีเรียน 1 คน 15,500 บาท 775 บาท
กรณีเรียน 2 คน 10,000 บาท 500 บาท
กรณีเรียน 3 คน  8,000 บาท 400 บาท
กรณีเรียน 4 คน ขึ้นไป  6,000 บาท 300 บาท

● หมายเหตุ จัดส่งตำราฟรี

 

วิธีการชำระเงิน:
ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ที่สาขา หรือ โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้

สาขาซีคอนฯ ธ.กรุงเทพ ซีคอนสแควร์ ชื่อบัญชี โรงเรียนสอนภาษาภัฎภร เลขที่ 232-418070-8

หมายเหตุ :

* กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ - สกุล และหลักฐานการโอนเงินทันที

โดยแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-721-8029 หรือส่ง Line มาที่ ID: jccseacon555

เพื่อจะได้ลงทะเบียนจองที่นั่งในชั้นเรียนนั้น ๆ ถ้าไม่แจ้ง ท่านอาจไม่ได้เรียนในรอบวันเวลาที่ต้องการ

** โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ยกเว้น กรณีเดียวคือ เมื่อเปิดห้องใหม่ไม่ได้ภายใน 2 เดือน

สาขาซีคอนฯ โทร. 02-721-8229 / 083-300-3169 Fax: 02-721-8029

  

ปฏิทินวันหยุด 2563

วันที่ เดือน หมายเหตุ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
25 มกราคม วันตรุษจีน
13-17 เมษายน วันสงกรานต์
5 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
28-31 ธันวาคม วันสิ้นปี


 

คำอธิบายรหัสวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา   รหัสวิชา ชื่อวิชา
J1 - J6 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น   HC1 - HC6 ภาษาจีนชั้นต้น
J7 - J12 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง   HC7 - HC12 ภาษาจีนชั้นกลาง
J13 - J19 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   HC13 - HC18 ภาษาจีนชั้นสูง
JK1 - JK5 ภาษาญี่ปุ่นเด็ก   CK1 - CK5 ภาษาจีนเด็ก
      C1 - C5 ภาษาจีนสนทนาเร็ว

รหัสวิชา ชื่อวิชา   รหัสวิชา ชื่อวิชา
JT ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว   HCC ภาษาจีนเพื่อการค้า
ซีคอนสแควร์
ญี่ปุ่น
Day Time Level Start-Finish Level Start-Finish Remark
Sun 10.00 - 13.00 J1 29 Nov 20-07 Feb 21 HOT J2 14 Feb-18 Apr 21 คอร์สพื้นฐาน
Sat 14.00 - 17.00 J1 03 Oct-12 Dec 20 HOT J2 19 Dec 20-27 Feb 21 คอร์สพื้นฐาน
Sun 14.00 - 17.00 J1 23 Aug-25 Oct 20 FULL J2 01 Nov-27 Dec 20
Sat 10.00 - 13.00 J2 26 Sep-28 Nov 20 J3 12 Dec 20-20 Feb 21
Sun 13.00 - 16.00 J5 23 Aug-25 Oct 20 J6 01 Nov-27 Dec 20
Sun 15.30 - 18.30 J6 12 Sep-15 Nov 20 J7 22 Nov 20-31 Jan 21
Sun 09.30 - 12.00 J6 06 Sep-22 Nov 20 J7 29 Nov 20-07 Mar 21
Sat 14.00 - 17.00 J7 22 Aug-24 Oct 20 J8 31 Oct 20-16 Jan 21
Sun 12.00 - 15.00 J10 20 Sep-22 Nov 20 J11 06 Dec 20-14 Feb 21
Sat 15.30 - 18.30 J10 19 Sep-21 Nov 20 J11 28 Nov 20-20 Feb 21
Sat 10.00 - 13.00 J11 12 Sep-14 Nov 20 J12 21 Nov 20-06 Feb 21
Sat 10.30 - 13.30 J11 29 Aug-31 Oct 20 J12 07 Nov 20-23 Jan 21
Sat 09.30 - 12.30 J14 17 Oct-26 Dec 20 J15 09 Jan-13 Mar 21
Sun 09.00 - 12.00 J20 06 Sep-08 Nov 20 J21 15 Nov 20-24 Jan 21
Sat 15.00 - 18.00 J33 12 Sep-14 Nov 20 J34 21 Nov 20-06 Feb 21
จีน
Day Time Level Start-Finish Level Start-Finish Remark
Sat 09.00 - 12.00 HC1 07 Nov 20-23 Jan 21 HC2 30 Jan-03 Apr 21 คอร์สพื้นฐาน
Sat 13.00 - 16.00 HC2 18 Oct-26 Dec 20 HC3 09 Jan-13 Mar 21
Sun 13.00 - 16.00 HC4 04 Oct-06 Dec 20 HC5 13 Dec 20-21 Feb 21
Sat 09.00 - 11.30 HC5 22 Aug-07 Nov 20 HC6 14 Nov 20-13 Feb 21
Sun 10.00 - 13.00 HC6 30 Aug-25 Oct 20 HC7 10 Nov 20-10 Jan 21
Sun 09.00 - 12.00 HC8 18 Oct-20 Dec 20 HC9 10 Jan-14 Mar 21
Sat 10.00 - 13.00 HC10 29 Aug-31 Oct 20 HC11 07 Nov 20-23 Jan 21
Sat 13.00 - 16.00 HC18 05 Sep-07 Nov 20 HC19 14 Nov 20-31 Jan 21
Sun 12.30 - 14.00 CK1 20 Sep-27 Dec 20 HOT CK2 10 Jan-25 Apr 21 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 11.00 - 12.30 CK4 20 Sep 20-10 Jan 21 FULL CK5 17 Jan-02 May 21 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sat 11.30 - 13.00 CK6 01 Aug-14 Nov 20 CK7 21 Nov 20-20 Mar 21 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 08.00 - 09.30 CK8 12 Jul-25 Oct 20 CK9 01 Nov 20-21 Feb 21 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sat 16.00 - 17.30 CK13 05 Sep-26 Dec 20 CK14 01 Nov 20-21 Feb 21 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 16.00 - 18.00 CK15 30 Aug-15 Nov 20 CK16 22 Nov 20-14 Feb 21 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 09.30 - 11.00 CK22 12 Jul-25 Oct 20 CK23 01 Nov 20-21 Feb 21 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 14.00 - 16.00 CK28 12 Jul-18 Oct 20 CK29 25 Oct 20-07 Feb 21 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี