โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี

สาขา Seacon Square

เวลาทำการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี 11.00 - 20.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 -18.00 น. หยุดวันศุกร์

● ลดทันที 200 บาท ! เมื่อสมัครล่วงหน้า 7 วัน ก่อนคอร์สเปิด

● ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท

ราคาที่แจ้งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กพ. 2561 เป็นต้นไป

ค่าเรียนและค่าตำรา แบบกลุ่ม คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น
ภาษาจีน
ระดับต้น
ภาษาญี่ปุ่น
ระดับกลาง
ภาษาจีน
ระดับกลาง
ค่าเล่าเรียน 4,800 บาท 4,800 บาท 5,800 บาท 5,800 บาท
ค่าตำรา 420 บาท 700 บาท 470 บาท 680 บาท
 

ค่าเรียนคอร์สเด็ก ระยะเวลาคอร์สละ 24 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ค่าเล่าเรียน 4,200 บาท 4,200 บาท
ค่าตำรา 100 บาท 420 บาท
 

การเรียนแบบตัวต่อตัว คอร์สละ 20 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์สต่อคน ราคาต่อชั่วโมงต่อคน
กรณีเรียน 1 คน 17,000 บาท 850 บาท
กรณีเรียน 2 คน 11,000 บาท 550 บาท
กรณีเรียน 3 คน  9,000 บาท 450 บาท
กรณีเรียน 4 คน ขึ้นไป  7,000 บาท 350 บาท
 

ค่าเรียน-กรณีสอนนอกสถานที่ คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์ส ราคาต่อชั่วโมง
จำนวนนักเรียน 1-2 คน 36,000 บาท 1,200 บาท
จำนวนนักเรียน 3-10 คน 42,000 บาท 1,400 บาท
จำนวนนักเรียน 11-20 คน 48,000 บาท 1,600 บาท
ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับระยะทาง  
 

วิธีการชำระเงิน:
ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ที่สาขา หรือ โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้

สาขาซีคอนฯ ธ.กรุงเทพ ซีคอนสแควร์ ชื่อบัญชี โรงเรียนสอนภาษาภัฎภร เลขที่ 232-418070-8

หมายเหตุ :

* กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ - สกุล และหลักฐานการโอนเงินทันที

โดยแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-721-8029 หรือส่ง Line มาที่ ID: jccseacon555

เพื่อจะได้ลงทะเบียนจองที่นั่งในชั้นเรียนนั้น ๆ ถ้าไม่แจ้ง ท่านอาจไม่ได้เรียนในรอบวันเวลาที่ต้องการ

** โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ยกเว้น กรณีเดียวคือ เมื่อเปิดห้องใหม่ไม่ได้ภายใน 2 เดือน

สาขาซีคอนฯ โทร. 02-721-8229 / 083-300-3169 Fax: 02-721-8029

  

ปฏิทินวันหยุด 2561

วันที่ เดือน หมายเหตุ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
13-17 เมษายน วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม วันแรงงาน
28 กรกฎาคม วันเกิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
29-31 ธันวาคม วันสิ้นปี
 

คำอธิบายรหัสวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา   รหัสวิชา ชื่อวิชา
J1 - J6 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น   HC1 - HC6 ภาษาจีนชั้นต้น
J7 - J12 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง   HC7 - HC11 ภาษาจีนชั้นกลาง
J13 - J19 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   HC12 - HC16 ภาษาจีนชั้นสูง
JK1 - JK5 ภาษาญี่ปุ่นเด็ก   CK1 - CK5 ภาษาจีนเด็ก
      C1 - C5 ภาษาจีนสนทนาเร็ว

รหัสวิชา ชื่อวิชา   รหัสวิชา ชื่อวิชา
JT ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว   HCC ภาษาจีนเพื่อการค้า
 
ซีคอนสแควร์
ญี่ปุ่น
Day Time Level Start-Finish Level Start-Finish Remark
Sat 14.00 - 17.00 J1 19 Jan-23 Mar 19 J2 30 Mar-06 Jun 19 คอร์สพื้นฐาน
Sun 09.30 - 12.00 J1 20 Jan-07 Apr 19 J2 21 Apr-07 Jul 19 คอร์สพื้นฐาน
Sun 13.30 - 16.00 J1 11 Nov 18-03 Feb 19 HOT J2 10 Feb-05 May 19 คอร์สพื้นฐาน
Sun 15.30 - 18.30 J1 16 Sep-25 Nov 18 J2 02 Dec 18-10 Feb 19
Sun 12.00 - 15.00 J2 04 Nov 18-13 Jan 19 J3 20 Jan-24 Mar 19
Sat 10.00 - 13.00 J2 06 Oct-08 Dec 18 J3 15 Dec-23 Feb 19
Sat 10.00 - 13.00 J2 01 Sep-10 Nov 18 J3 17 Nov 18-26 Jan 19
Sun 14.00 - 17.00 J3 30 Sep-09 Dec 18 J4 16 Dec 18-24 Feb 19
Sat 16.00 - 18.30 J4 17 Nov 18-09 Feb 19 J5 16 Jan-11 May 19
Sat 10.30 - 13.30 J4 03 Nov 18-12 Jan 19 HOT J5 19 Jan-23 Mar 19
Sat 15.30 - 18.00 J5 27 Oct 18-26 Jan 19 J6 02 Feb-27 Apr 19
Sat 09.30 - 12.30 J5 29 Sep-15 Dec 18 J6 22 Dec 18-03 Mar 19
Sat 10.00 - 13.00 J6 15 Sep-17 Nov 18 J7 24 Nov 18-02 Feb 19
Sun 15.30 - 18.00 J6 19 Aug-18 Nov 18 J7 25 Nov 18-17 Feb 19
Sat 15.30 - 18.30 J7 15 Sep-17 Nov 18 J8 24 Nov 18-02 Feb 19
Sun 16.00 - 18.30 J7 09 Sep-02 Dec 18 J8 09 Dec 18-03 Mar 19
Sun 16.00 - 18.30 J10 04 Nov 18-27 Jan 19 HOT J11 03 Feb-07 Apr 19
Tue,Thu 18.30 - 20.30 J10 16 Oct-04 Dec 18 J11 06 Dec 18-31 Jan 19
Sun 9.00 - 12.00 J12 28 Oct 18-06 Jan 19 J13 13 Jan-17 Mar 19
Sat 15.30 - 18.00 J12 10 Nov 18-02 Feb 19 J13 09 Feb-20 Apr 19
Sun 09.30 - 12.00 J12 23 Sep-09 Dec 18 J13 16 Dec 18-10 Mar 19
Sun 10.00 - 13.00 J16 07 Oct-23 Dec 18 J17 06 Jan-10 Mar 19
Sun 12.30 - 15.30 J18 09 Dec 18-17 Feb 19 J19 24 Feb-05 May 19
Sat 15.00 - 18.00 J25 06 Oct-22 Dec 18 J26 06 Jan-10 Mar 19
Sat 16.00 - 18.00 JK8 20 Oct 18-12 Jan 19 JK9 19 Jan-06 Apr 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
จีน
Day Time Level Start-Finish Level Start-Finish Remark
Sun 09.00 - 12.00 HC1 18 Nov 18-27 Jan 19 FULL HC2 03 Feb-07 Apr 19 คอร์สพื้นฐาน
Sat 10.00 - 12.00 CK1 19 Jan-06 Apr 19 CK2 20 Apr-06 Jul 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sat 13.30 - 16.00 HC1 19 Jan-06 Apr 19 HC2 20 Apr-06 Jul 19
Sat 14.30 - 17.30 HC1 15 Sep-17 Nov 18 HC2 24 Nov 18-02 Feb 19
Sun 09.00 - 12.00 HC2 18 Nov 18-27 Jan 19 HOT HC3 03 Feb-07 Apr 19
Sat 10.00 - 13.00 HC2 13 Oct-15 Dec 18 HC3 22 Dec 18-02 Mar 19
Sun 14.00 - 17.00 HC3 28 Oct 18-06 Jan 19 HC4 13 Jan-17 Mar 19
Sun 16.00 - 18.30 HC4 19 Aug-25 Nov 18 HC5 02 Dec 18-24 Feb 19
Sat 11.00 - 14.00 HC6 01 Sep-10 Nov 18 HC7 17 Nov 18-26 Jan 19
Sat 13.00 - 16.00 HC9 03 Nov 18-12 Jan 19 HOT HC10 19 Jan-23 Mar 19
Sun 13.00 - 16.00 HC9 07 Oct-23 Dec 18 HC10 06 Jan-10 Mar 19
Sun 08.00 - 09.30 CK3 11 Nov 18-03 Mar 19 CK4 10 Mar-23 Jun 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sat 16.00 - 17.30 CK7 22 Sep 18-12 Jan 19 CK8 19 Jan-11 May 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 16.00 - 18.00 CK7 09 Sep-25 Nov 18 CK8 02 Dec 18-24 Feb 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 12.30 - 14.00 CK9 18 Nov 18-10 Mar 19 CK10 17 Mar-07 Jul 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 11.00 - 12.30 CK14 21 Oct 18-10 Feb 19 CK15 17 Feb-09 Jun 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 09.30 - 11.00 CK17 11 Nov 18-03 Mar 19 CK18 10 Mar-23 Jun 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี
Sun 14.00 - 16.00 CK22 16 Sep-23 Dec 18 CK23 06 Jan-21 Apr 19 คอร์สเด็กอายุ 6 - 12 ปี