โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี

สาขา Seacon Square

เวลาทำการ วันจันทร์ - พฤหัสบดี 10.00 - 19.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ 09.00 -18.00 น. หยุดวันศุกร์

● ลดทันที 200 บาท ! เมื่อสมัครล่วงหน้า 7 วัน ก่อนคอร์สเปิด

● ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 200 บาท

คอร์สสอนสดที่โรงเรียน

ค่าเรียนและค่าตำรา แบบกลุ่ม สอนสดที่โรงเรียน คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น
ภาษาจีน
ระดับต้น
ภาษาญี่ปุ่น
ระดับกลาง
ภาษาจีน
ระดับกลาง
ค่าเล่าเรียน 4,800 บาท 4,800 บาท 5,800 บาท 5,800 บาท
ค่าตำรา 420 บาท 700 บาท 470 บาท 680 บาท
 

ค่าเรียนคอร์สเด็ก แบบกลุ่ม สอนสดที่โรงเรียน คอร์สละ 24 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ค่าเล่าเรียน 4,200 บาท 4,200 บาท
ค่าตำรา 100 บาท 420 บาท
 

ค่าเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสดที่โรงเรียน คอร์สละ 20 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์สต่อคน ราคาต่อชั่วโมงต่อคน
กรณีเรียน 1 คน 17,000 บาท 850 บาท
กรณีเรียน 2 คน 11,000 บาท 550 บาท
กรณีเรียน 3 คน  9,000 บาท 450 บาท
กรณีเรียน 4 คน ขึ้นไป  7,000 บาท 350 บาท
 

ค่าเรียน-กรณีสอนนอกสถานที่ คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์ส ราคาต่อชั่วโมง
จำนวนนักเรียน 1-2 คน 36,000 บาท 1,200 บาท
จำนวนนักเรียน 3-10 คน 42,000 บาท 1,400 บาท
จำนวนนักเรียน 11-20 คน 48,000 บาท 1,600 บาท
ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับระยะทาง  
 
คอร์สสอนสดออนไลน์

ค่าเรียนและค่าตำรา แบบกลุ่ม สอนสดออนไลน์ คอร์สละ 30 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น
ระดับต้น
ภาษาจีน
ระดับต้น
ภาษาญี่ปุ่น
ระดับกลาง
ภาษาจีน
ระดับกลาง
ค่าเล่าเรียน 4,200 บาท 4,200 บาท 5,000 บาท 5,000 บาท
ค่าตำรา 420 บาท 700 บาท 470 บาท 680 บาท

● หมายเหตุ จัดส่งตำราฟรี

 

ค่าเรียนคอร์สเด็ก แบบกลุ่ม สอนสดออนไลน์ คอร์สละ 24 ชั่วโมง

  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน
ค่าเล่าเรียน 3,800 บาท 3,800 บาท
ค่าตำรา 100 บาท 420 บาท

● หมายเหตุ จัดส่งตำราฟรี

 

ค่าเรียนแบบตัวต่อตัว สอนสดออนไลน์ คอร์สละ 20 ชั่วโมง

  ราคาต่อคอร์สต่อคน ราคาต่อชั่วโมงต่อคน
กรณีเรียน 1 คน 15,500 บาท 775 บาท
กรณีเรียน 2 คน 10,000 บาท 500 บาท
กรณีเรียน 3 คน  8,000 บาท 400 บาท
กรณีเรียน 4 คน ขึ้นไป  6,000 บาท 300 บาท

● หมายเหตุ จัดส่งตำราฟรี

 

วิธีการชำระเงิน:
ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตได้ที่สาขา หรือ โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ดังนี้

สาขาซีคอนฯ ธ.กรุงเทพ ซีคอนสแควร์ ชื่อบัญชี โรงเรียนสอนภาษาภัฎภร เลขที่ 232-418070-8

หมายเหตุ :

* กรณีโอนเงินแล้วกรุณาแจ้ง ชื่อ - สกุล และหลักฐานการโอนเงินทันที

โดยแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-721-8029 หรือส่ง Line มาที่ ID: jccseacon555

เพื่อจะได้ลงทะเบียนจองที่นั่งในชั้นเรียนนั้น ๆ ถ้าไม่แจ้ง ท่านอาจไม่ได้เรียนในรอบวันเวลาที่ต้องการ

** โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ยกเว้น กรณีเดียวคือ เมื่อเปิดห้องใหม่ไม่ได้ภายใน 2 เดือน

สาขาซีคอนฯ โทร. 02-721-8229 / 083-300-3169 Fax: 02-721-8029

  

ปฏิทินวันหยุด 2563

วันที่ เดือน หมายเหตุ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
25 มกราคม วันตรุษจีน
13-17 เมษายน วันสงกรานต์
5 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
28-31 ธันวาคม วันสิ้นปี


 

คำอธิบายรหัสวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา   รหัสวิชา ชื่อวิชา
J1 - J6 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น   HC1 - HC6 ภาษาจีนชั้นต้น
J7 - J12 ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง   HC7 - HC12 ภาษาจีนชั้นกลาง
J13 - J19 ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง   HC13 - HC18 ภาษาจีนชั้นสูง
JK1 - JK5 ภาษาญี่ปุ่นเด็ก   CK1 - CK5 ภาษาจีนเด็ก
      C1 - C5 ภาษาจีนสนทนาเร็ว

รหัสวิชา ชื่อวิชา   รหัสวิชา ชื่อวิชา
JT ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว   HCC ภาษาจีนเพื่อการค้า
ซีคอนสแควร์
ญี่ปุ่น
Day Time Level Start-Finish Level Start-Finish Remark
Sun 14.00 - 17.00 J1 24 May-26 Jul 20 HOT J2 02 Aug-04 Oct 20 Online
Sat 09.00 - 11.30 J1 14 Mar-06 Jun 20 J2 13 Jun-29 Aug 20
Sun 10.00 - 13.00 J1 19 Jan-22 Mar 20 J2 29 Mar-31 May 20
Sun 15.30 - 18.00 J3 16 Feb-03 May 20 J4 10 May-02 Aug 20
Sun 15.30 - 18.30 J4 12 Apr-14 Jun 20 J5 21 Jun-23 Aug 20
Sun 9.30 - 12.00 J4 16 Feb-03 May 20 J5 10 May-02 Aug 20
Sat 14.00 - 17.00 J6 09 May-11 Jul 20 J7 18 Jul-19 Sep 20
Sun 12.00 - 15.00 J8 26 Apr-28 Jun 20 J9 05 Jul-06 Sep 20
Sat 10.00 - 13.00 J9 25 Apr-27 Jun 20 J10 04 Jul-05 Sep 20
Sun 14.00 - 17.00 J9 07 Jun-09 Aug 20 J10 16 Aug-18 Oct 20
Sat 16.00 - 18.30 J9 09 May-11 Jul 20 J10 18 Jul-19 Sep 20
Sat 10.30 - 13.30 J10 25 Apr-27 Jun 20 J11 04 Jul-05 Sep 20
Sun 13.00 - 15.30 J11 05 Jan-29 Mar 20 J12 05 Apr-20 Jul 20
Sat 09.30 - 12.30 J11 29 Feb-16 May 20 J12 23 May-25 Jul 20
Sun 9.00 - 12.00 J18 05 Apr-07 Jun 20 J19 14 Jun-23 Aug 20
Sat 15.00 - 18.00 J31 11 Apr-13 Jun 20 J32 20 Jun-22 Aug 20
Sat 16.00 - 18.00 JK12 11 Jan-28 Mar 20 JK13 28 Mar-13 Jun 20
จีน
Day Time Level Start-Finish Level Start-Finish Remark
Sat 10.00 -13.00 HC1 30 May-01 Aug 20 HOT HC2 08 Aug-10 Oct 20 Online
Sun 13.00 - 16.00 HC2 26 Apr-28 Jun 20 HC3 05 Jul-06 Sep 20
Sat 13.00 - 15.30 HC2 01 Feb-04 Apr 20 HC3 18 Apr-20 Jun 20
Sat 09.00 - 11.30 HC3 22 Feb-09 May 20 HC4 16 May-01 Aug 20
Sun 10.00 - 13.00 HC4 22 Mar-24 May 20 HC5 31 May-26 Jul 20
Sun 09.00 - 12.00 HC6 19 Jan-22 Mar 20 HC7 29 Mar-31 May 20
Sat 10.00 - 13.00 HC8 14 Mar-16 May 20 HC9 23 May-25 Jul 20
Sat 13.00 - 16.00 HC16 11 Apr-13 Jun 20 HC17 20 Jun-22 Aug 20
Sun 11.00 - 12.30 CK3 17 May-30 Aug 20 CK4 06 Sep-20 Dec 20
Sat 11.30 - 13.00 CK5 28 Mar-11 Jul 20 CK6 18 Jul-31 Oct 20
Sun 08.00 - 09.30 CK7 08 Mar-21 Jun 20 CK8 28 Jun-18 Oct 20
Sat 16.00 - 17.30 CK11 21 Dec-02 May 20 CK12 09 May-22 Aug 20
Sun 16.00 - 18.00 CK13 01 Mar-17 May 20 CK14 24 May-09 Aug 20
Sun 09.30 - 11.00 CK21 08 Mar-21 Jun 20 CK22 28 Jul-18 Oct 20
Sun 14.00 - 16.00 CK27 22 Mar-28 Jun 20 CK28 05 Jul-11 Oct 20