โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ภัทรียา คงสุภาพศิริ / แนน


เรียนภาษาญี่ปุ่น 300 ชั่วโมง ในปี 56
ขณะนี้กำลังศึกษา Designer อยู่ที่ Nippon Designer Gakuin
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น