โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
CHU AILEEN


เป็นชาวสิงค์โปร ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เรียนภาษาญี่ปุ่น 400 ชม. ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน
กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับสูงที่ JCC