โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ประพัฒน์ เจริญวนิชากร


GENERAL MANAGER บริษัทไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด
เรียนภาษาจีน 240 ชั่วโมง ตั้งแต่ปี 2554 - ปัจจุบัน
กำลังเรียนภาษาจีนระดับสูงที่ JCC