ขอต้อนรับสู่ JCC โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่

มาเรียนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ด้วยวิธีการสื่อสารตรง
ประกันคุณภาพภายในระดับดีมากปี 2555 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

ปรัชญาโรงเรียน
ครูดี ระบบการสอนเยี่ยม  เปี่ยมด้วยน้ำใจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสอนภาษาที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงต้องสร้างระบบคุณภาพใน ๔ ด้านหลักได้แก่ ด้านบุคลากรเป็นมืออาชีพ ด้านแนวการสอนต้องเป็นมาตรฐาน ง่าย สนุกสนาน ได้ผลรวดเร็วได้แก่แนวการสอนแบบ Direct Method ด้านระบบการเรียนที่สนับสนุนผู้เรียน ด้านระบบประเมินผลและควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายการเรียน
1. พูดได้ ฟังได้ ใน 2 เดือน
2. อ่านได้ เขียนได้ ใน 3 เดือน
3. เราต่างช่วยเหลือกัน และก้าวสู่ความสำเร็จด้วยกัน

Teaching Method

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน เขาเรียนกันอย่างไร:

ภาษาญี่ปุ่น เชื่อมคำต่าง ๆ ในประโยคด้วยคำช่วยแบบต่าง ๆ และวางคำกริยาอยู่ท้ายประโยคเสมอ ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยมาก ดังนั้นวิธีสอนที่ใช้การแปลหรืออธิบายไวยากรณ์เป็นภาษาไทยจึงทำให้ผู้เรียนสับสน เสียเวลาเรียนนาน แต่พูดไม่ได้
ภาษาจีน การเรียงประโยคคล้ายภาษาไทย แต่ตัวอักษรจีนมีการผสมส่วนของรูปภาพและสัญญลักษณ์ ดังนั้น จึงควรสอนพูดโดยใช้ การสะกดเสียง PinYin เป็นสื่อ และสอนให้เก่งทั้ง 4 ทักษะด้วยการฝึกฝนนำอักษรจีนมาแต่งประโยคเน้นการใช้งานจริงบ่อย ๆ

 
img7
img6
img3
img1
img2
img5

แนวการสอนของ JCC

เราใช้วิธี Direct Method คือ สอนด้วยภาษาที่เรียน ซึ่งได้วิจัยแล้วว่า เป็นวิธีที่ให้ผลดีที่สุด ในเวลาที่สั้นที่สุด ผู้สอนใช้ท่าทาง และรูปภาพ ช่วยสื่อความแทนการแปลเป็นภาษาไทยบ่อย ๆ ทำให้ผู้เรียนสนุก สามารถพูด โต้ตอบ เป็นภาษาที่เรียนได้ทันทีที่ต้องการ
สอนเทคนิคง่าย ๆ เพื่อจำตัวอักษรจีนและอักษรคันจิ คือเทคนิคการแยกและประกอบตัวอักษร และรูปภาพ ทำให้สนุกและจดจำได้เร็ว เรียน 100 ตัว เหมือนรู้ 1,000 ตัว
Snow Ball นำศัพท์เก่ามาสร้างศัพท์ใหม่ นำบทเรียนเก่ามาร่วมฝึกฝน ในบทเรียน ใหม่บ่อยๆ


เคล็ดลับความสำเร็จ

 


จากนักเรียนภาษาญี่ปุ่น

คุณ สลิลทิพย์  บุญยิ่งยง / แตง

สถานที่ทำงาน/เรียน  Thai-Nichi Institute of Technology
เรียนกับJCC ตั้งแต่  ปี2009 ถึงปัจจุบัน  J9-J21 เซนเซย์สอนดีมาก ไม่ได้สอนแต่ในหนังสืออย่างเดียว  แต่มักจะเล่าเรื่องต่างๆ  ที่ไปพบเจอมาให้ฟัง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนด้วยค่ะ

ความคิดเห็นของนักเรียนคนอื่น ๆ


คลิ๊กปุ่มเล่นเพื่อชมบรรยากาศในห้องเรียนภาษาจีนระดับ CK6

 
การออกเสียงวันในสัปดาห์ของภาษาญี่ปุ่น
  แนะนำ App บน Iphone และ Ipad
ที่ช่่วยเสริมการเรียนภาษาจีน
    Skritter Chinese เป็น APP ที่สามารถนำมาช่วย ในการเรียนรู้ ภาษาจีน โดยการฝึกฟัง และหัดคัดลายมือ รวมถึงการเรียนรู้ลำดับขีดในการเขียน พร้อมทั้งฝึกจำความหมายของคำศัพท์ ที่สำคัญคือ เป็น APP ฟรี! สามารถดูวิธีการใช้ได้ตาม link ข้างล่างนี้
VDO แนะนำ APP Skritter Chinese

คลิ๊กปุ่มเล่นเพื่อชมนักเรียน HC14 แนะนำการทำอาหารยอดนิยมของชาวจีน

คลิ๊กปุ่มเล่นเพื่อชมบรรยากาศห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น J1

  เกมส์ภาษาแสนสนุก
ฝึกออกเสียงฮิรางานะะแบบง่าย ๆ กันนะคะ

 

ฝึกออกเสียงคาตาคานะแบบง่าย ๆ กันนะคะ
Dictionary Thai-Japanese
สถานทูตญีปุ่นในไทย
สถานทูตจีนในไทย
ข้อมูลทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ทุนการศึกษา “อายิโนะโมะโต๊ะ”
การขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
UPDATE ข่าว JCC
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
เทศกาลปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นในแต่ละปีเค้ามีกิจกรรมอะไรกันบ้าง
 

Beijing University Qing Hua University Fudan University Beijing Normal Universty  Beijing Language and Culture University

Home | About Us | Subject | Time Table | Highlight News | Comment | Contact Us
JCC Japanese - Chinese Language School.
Ploenchit Branch : 5th Floor,496-502,Amarin Plaza, Ploenchit Rd., Bkk 10330. Tel: 0-2252-8862
Srinakarin Branch : 3rd Floor, 3079, Seacon Square(Lotus Side), Srinakarin Rd., Bkk 10250. Tel: 0-2721-8229
Email: jcc.school@yahoo.com