โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
​พนิดา จันทนา/ ดา

อาชีพ  Sale Associate

เรียนกับ JCC  ตั้งแต่ J14-J21
อาจารย์สอนด้วยความเป็นกันเอง ส่งเสริมให้นักเรียนและสนทนา โต้ตอบ ทำให้สื่อสารได้ดีขึ้น
อาจารย์ใส่ใจนักเรียนทุกคน มีความเป็นอาจารย์อยู่เต็มเปี่ยม บรรยากาศน่าเรียน สถานที่ไปมาสะดวก