โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

กรณีสมัครด้วยตนเอง
ขายใบสมัคร           ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561 (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม)  (สาขาพหลโยธิน)
                             ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 สิงหาคม 2561 (หยุดวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม)  (สาขาจามจุรี และสาขาปิ่นเกล้า) 
 
ยื่นใบสมัคร            ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน 2561 (สาขาพหลโยธิน)
                            ตั้งแต่วันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2561 (สาขาจามจุรี และสาขาปิ่นเกล้า) 
วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
 
วันที่สอบ                       วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
 
สถานที่สอบ                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สถานที่ขายและยื่นใบสมัคร
1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ (ทางออก 4)
อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-357-1241-5 
2. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร
MRT สามย่าน (ทางออก no.2) ชั้น 3 เลขที่ 315 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซ่า) ถนนพญาไท ปทุมวัน
โทร. 02-160 5073-4, มือถือ 081 855 7303
3. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า) 
อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถ.บรมราชชนนี  โทร 02-884-9107-8 

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N1, N2, N3           ชุดละ 800 บาท               สอบช่วงบ่าย
ระดับ N4, N5                 ชุดละ 600 บาท   สอบช่วงเช้า                  

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2.ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy) (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

กรณีสมัครทางออนไลน์ (Online)

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (เริ่มเวลา 09.00 น.) - วันที่ 24 สิงหาคม 2561 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)
ค่าสมัครสอบ      N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท
วันสอบ  วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

เอกสารในการสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้
1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2. Scan สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
(ทั้ง 2 ข้อ ต้องมีขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ความละเอียดไม่ต่ำว่า 100 kb และไม่เกิน 300 kb เป็น file jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 
>>เมื่อกรอกใบสมัครเสร็จแล้วก่อนที่จะยืนยันใบสมัคร กรุณาตรวจสอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด และข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย ถ้ากดยืนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้<<
*** การสมัคร JLPT online ขอให้ผู้สมัครชำระค่าสมัครสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัคร JLPT online ในระบบก่อนสมัคร *** www.jlptonlinethailand.com 

การชำระค่าสมัคร  เมื่อกดยืนยันการสมัครแล้วจะได้รับใบ Pay in Slip นำ Pay in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ (เมื่อชำระค่าสมัครแล้วไม่ต้องแจ้งกลับ) ปิดรับสมัครวันที่ 24 สิงหาคม จะชำระค่าสมัครได้ไม่เกินวันที่ 26 สิงหาคมเท่านั้น 
***ไม่สามารถชำระเงินที่ช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่่านั้น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB,
ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***

บัตรสอบ (Test Voucher) เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ขอให้พิมพ์และนำมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน ถ้าไม่พบอีเมลใน inbox ขอให้ดูที่ Junk email, อีเมลขยะ ถ้าไม่ได้รับ
E-mail ภายใน 1 สัปดาห์ (หลังจากชำระค่าสมัคร) ขอให้ติดต่อศูนย์สอบที่สมัครสอบทันที

หมายเหตุ :
   * ควรใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฎิบัติการ (OS) Windows XP ขึ้นไป และใช้เบราว์เซอร์ Internet Explorer (IE) เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือ Chrome
   * สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบ
   * สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่จังหวัดที่สมัครไว้เท่านั้น
   * ก่อนสมัครต้องศึกษาคู่มือ The Japanese-Language Proficiency Test, Test Guide (including Application Forms) 
   * เมื่อกดยืนยันการสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
   * ขอให้ชำระค่าสมัครภายในกำหนดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
   * ก่อนสอบ 1 เดือน สามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง   
   * ในวันสอบไม่รับดูเอกสารหลักฐานทางมือถือ
   * ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ ให้กด / ช่อง Request special accommodation และโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์สอบที่สอบ เพื่อรับเอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม