โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
​ปานสินธุ์ กิติยานันท์ / ซัน

สถานที่ทำงาน/เรียน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรียน JCC ตั้งแต่ J1 จนตอนนี้ J21 แล้ว เพราะถ้าเรียนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เซ็นเซย์ก็จะทวนเรื่องเก่าให้ได้ แต่ถ้าหากว่าลืม เซ็นเซย์ทุกคนใจดีและเป็นกันเองมาก ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนผ่อนคลายน่าเรียนมากขึ้น การเรียนที่ มหาวิทยาลัยค่อนข้างหนัก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาทบทวน แต่เซ็นเซย์ก็คอยทวนด้วยการคุยเรื่องในชีวิตประจำวัน ทำให้มีโอกาสใช้ภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนด้วยค่ะ