โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
สรัช กิจการนนท์ / มีน


สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 ผ่านใน ปี 2558
พนักงานบริษัท TRUE INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.