โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
เคล็ดลับในการเรียนภาษาจีน
เคล็ดลับการเรียนภาษาจีนให้สนุกและได้ผล
   การเรียนภาษาก็คล้ายการทำงาน ค่ะ คือต้องใช้แรงกาย  แรงใจ และอุทิศเวลาให้เพื่อสะสมทักษะ ความรู้สู่ความสำเร็จตามที่ต้องการ  อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาให้สนุก ได้ผลรวดเร็ว  ย่อมมีเคล็ดลับค่ะ  พี่ขอสรุปเคล็ดลับการเรียนที่ถ่ายทอดมาจากอาจารย์และรุ่นพี่ๆ ที่เรียนได้ผลดีมากอย่างคร่าวๆ  ดังนี้ค่ะ

1. รักในภาษาที่เรียน ทำให้สนุกกับการเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง
เพราะสิ่งใดที่เราทำด้วยความรัก เราจะทำได้ดีเลิศ ทำได้ต่อเนื่อง และจดจำทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องค่ะ  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นต่อการเรียนภาษาทั้งสิ้นค่ะ

2. จดจำอักษรจีนอย่างมีแบบแผน
- อักษรจีนในยุคโบราณนั้นพัฒนามาจากรูปภาพ รากคำศัพท์จึงมักมีอักษรรูปภาพประกอบอยู่  การเรียนภาษาจีนพื้นฐานจึงควรจดจำอักษรควบคู่กับการใช้จินตนาการให้เป็นรูปภาพ ทำให้รู้ทั้งการเขียนและความหมายของคำไปในตัว 
- ฝึกฝนการเขียนอักษรบ่อย ๆ โดยฝึกให้เขียนลำดับขีดที่ถูกต้องเสมอ เพราะเป็นการช่วยให้จำแม่นขึ้น นานขึ้น  เขียนลำดับขีดที่ถูกต้องจะทำให้เขียนง่ายขึ้น สวยขึ้น เร็วขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเช่นกัน
- เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ด้วยการแยกส่วนประกอบอักษรในคำนั้น ๆ หรือการใช้จินตนาการเทียบเคียงเสียง  หรือความหมายกับสิ่งที่เราคุ้นเคย สิ่งใกล้ตัวในภาษาไทย เป็นต้น
- ฝึกเขียนพู่กันจีนบ่อย ๆ แม้จะเขียนไม่สวยก็ไม่เป็นไรค่ะ  สิ่งสำคัญคือลงมือเขียน  ทำครั้งแรกก็จะรู้ทันทีว่าช่วยทำให้เกิดสมาธิ เกิดความสนุก เพลิดเพลินได้   ฝึกบ่อย ๆ  จะทำให้เราพัฒนาทักษะ ความรู้ภาษาจีนได้รวดเร็วแบบมีสมาธิและมีความสุขค่ะ

3. หาตัวช่วย / แรงบันดาลใจในการเรียน
- การหาแรงบันดาลใจในการเรียนค่ะ เช่น หาหนังจีน ละครจีนที่ชื่นชอบมาดู ฟังเพลงจีนของศิลปินที่ชอบ หรือถ้าเราชอบอาหารจีน สถานที่ท่องเที่ยวของจีน วัฒนธรรมของจีน ก็หมั่นศึกษาเอาไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจค่ะ
- หาโอกาสพบปะนักท่องเที่ยวหรือเพื่อนชาวจีนบ่อย ๆ  จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีมาก ๆ ค่ะ