โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ภาษาจีน Hitech !
☆ ฟังเสียงอ่านบทความภาษาจีน (เขียน ณ วันที่ 22 สค 59)

☆ พิมพ์ภาษาจีนด้วยเสียงพูด (เขียน ณ วันที่ 27 กค 59)

☆ โปรแกรมพิมพ์งานภาษาจีน NJStar Chinese WP (เขียน ณ วันที่ 18 กค 59)