โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
มาสนทนาภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

 ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บทเรียนของ Yasashii Nihongo เนื้อหาทั้งหมดในบทเรียนของ Yasashii Nihongo จะเน้นการสอนให้เข้าใจง่าย และสนุกในการเรียน ดังนั้นบทเรียนของเรา จะมีรูปแบบทั้ง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความน่าสนใจ และสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาทั้งหมดมีดังนี้

บทที่ 1 รูปแบบตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น (click)
            1.1  ตัวอักษร Hiragana
            1.2  ตัวอักษร Katakana
            1.3  การนำพยัญชนะมาผสมกับตัวอักษร ya, yu, yo
            1.4  การนำพยัญชนะมาผสมกับ สระพื้นฐาน maro, ten-ten
 
บทที่ 2 จำนวนนับ (click)
            2.1   การนับตัวเลข
            2.2   การนับคน
            2.3   การนับสิ่งของ

บทที่ 3 วันและเวลา (click)
            3.1   การอ่านชั่วโมง
            3.2   การอ่านนาที
            3.3   การอ่านวันที่
            3.4   การอ่านวันในสัปดาห์
            3.5   การอ่านเดือน

บทที่ 4 คำศัพท์พื้นฐาน (click)
            4.1   ครอบครัว
            4.2   ประเทศ
            4.3   ยานพาหนะ
            4.4   คำกริยา
            4.5   คำคุณศัพท์
            4.6   สี

บทที่ 5 ไวยากรณ์พื้นฐาน (click)
            5.1  การใช้รูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และคำถาม
            5.2  การใช้คำนิยมสรรพนาม
            5.3  การใช้คำช่วยเบื้องต้น

บทที่ 6 บทสนทนาพื้นฐาน (click)
            6.1  คำทักทายในภาษาญี่ปุ่น
            6.2  บทสนทนาภาษาญี่ปุ่น