โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

กรณีสมัครด้วยตนเอง
 

ขายใบสมัคร   ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2562  (19 กุมภาพันธ์ โรงเรียนปิด)  (สาขาพหลโยธิน)
                     ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม  2562  (19 กุมภาพันธ์ โรงเรียนปิด)  (สาขาจามจุรี และสาขาปิ่นเกล้า) 
 
ยื่นใบสมัคร     ตั้งแต่    8  มีนาคม –  1  เมษายน  2562  (สาขาพหลโยธิน)
                     ตั้งแต่    8  มีนาคม   –  22 มีนาคม  2562 (สาขาจามจุรี และสาขาปิ่นเกล้า) 

วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
 
วันที่สอบ                  วันอาทิตย์ที่  7 กรกฏาคม  2562
 
สถานที่สอบ             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ขายและยื่นใบสมัคร
1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ (ทางออก 4)
อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-357-1241-5 
2. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจามจุรี) สถานีรถไฟฟ้ามหานคร
MRT สามย่าน (ทางออก no.2) ชั้น 3 เลขที่ 315 ห้อง 302-307 อาคารจัตุรัสจามจุรี (ฝั่งพลาซ่า) ถนนพญาไท ปทุมวัน
โทร. 02-160 5073-4, มือถือ 081 855 7303
3. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า) 
อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถ.บรมราชชนนี  โทร 02-884-9107-8 

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N1, N2, N3   ชุดละ 800 บาท   สอบช่วงบ่าย
ระดับ N4, N5       ชุดละ 600 บาท   สอบช่วงเช้า                  

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1.ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงิน และเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2.ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy) (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายที่พิมพ์มาจากคอมพิวเตอร์ และรูปถ่ายที่ถ่ายสำเนามาจากเครื่องถ่ายเอกสาร)
3.สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย

 

กรณีสมัครทางออนไลน์ (Online) 

กำหนดวันเวลาการสมัคร Online วันที่ 20 ก.พ.62 (เริ่มเวลา 09.00 น.) – วันที่ 22 มี.ค.62 (สิ้นสุดเวลา 24.00 น.)

วันที่สอบ         วันอาทิตย์ที่  7  กรกฏาคม  2562

สถานที่สอบ       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หลักฐานในการสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)

          **ในการกรอกใบสมัครต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ยกเว้นที่อยู่ส่งเอกสาร)**

1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2. Scan สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจน
(ขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ทั้ง 3 ข้อ ด้วยความละเอียดไม่เกิน 300 kb เป็น jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ)
3. วิธีการสมัคร การสมัครในครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงระบบการชำระเงินแบบใหม่ ขอให้ผู้สมัครศึกษาวิธีการสมัคร
JLPT online ในระบบก่อนสมัคร

    โดยศึกษาระบบและเริ่มสมัคร Online เข้าไปที่ www.jlptonlinethailand.com 
 
การชำระค่าสมัคร : 
เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip นำ Pay-in Slip ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App ธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode)***
 
บัตรสอบ (Test Voucher) 
เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร
ขอให้พิมพ์และนำมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน *** หลังชำระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher)
ภายใน 1 สัปดาห์ ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ*** (ถ้าไม่ติดต่อกลับจะถือว่าได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)
 
หมายเหตุ :
*สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่สมัครและสถานที่ที่จะสอบ
*สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น
*คู่มือการสมัครสามารถ download เพื่อศึกษาและควบคู่ไปกับการสมัครได้
*เมื่อกดยืนยันและได้เลขประจำตัวสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
*ก่อนวันสอบสามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง
*ในวันสอบไม่รับดูเอกสารและหลักฐานทางมือถือ