โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
​สลิลทิพย์ บุญยิ่งยง / แตง

สถานที่ทำงาน/เรียน  Thai-Nichi Institute of Technology
เรียนกับJCC ตั้งแต่  ปี2009 ถึงปัจจุบัน  J9-J21 เซนเซย์สอนดีมาก ไม่ได้สอนแต่ในหนังสืออย่างเดียว  แต่มักจะเล่าเรื่องต่างๆ  ที่ไปพบเจอมาให้ฟัง และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนด้วยค่ะ เรียนที่นี่ไม่ได้แค่ไวยากรณ์หรือคำศัพท์ จากในหนังสือเท่านั้น แต่จะได้ศึกษาจากการพูดคุยศัพท์ใหม่ๆ จากอาจารย์ ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อเลยค่ะ
จะพบว่าเวลา2-3 ชั่วโมงที่เรียนนั้น ผ่านไปเร็วมาก ยังอยากเรียนต่ออยู่เลยค่ะ