ขอต้อนรับสู่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนแนวใหม่ เจซีซี
เปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2561