โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ประกาศผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2558
สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2558 ได้ที่ 
https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/preinput.do