โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
กำหนดวันเวลาการขายและยื่นใบสมัคร ดังนี้
 
ขายใบสมัคร                ตั้งแต่    10 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558            (สาขาพหลโยธิน)
                                   ตั้งแต่    10 สิงหาคม – 7 กันยายน 2558               (สาขาสีลม และสาขาปิ่นเกล้า)
 
ยื่นใบสมัคร                  ตั้งแต่    19 สิงหาคม – 11 กันยายน 2558             (สาขาพหลโยธิน)
                                   ตั้งแต่    19 สิงหาคม – 7 กันยายน 2558                (สาขาสีลม และสาขาปิ่นเกล้า)

วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.  วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
***หยุดวันที่ 12 สิงหาคม 2558***

วันที่สอบ                  วันอาทิตย์ที่  6 ธันวาคม  2558

สถานที่สอบ              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สถานที่ขายและยื่นใบสมัคร
1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ (ทางออก 4)อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-357-1241-5 
2. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง
ชั้นที่ 2 ,อาคารสีบุญเรือง 2 ซอยคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-234 9396-7
3. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า) 
อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถ.บรมราชชนนี โทร 02-884-9107-8 

ค่าสมัครสอบ
ระดับ N1, N2, N3          ชุดละ 800 บาท              สอบช่วงบ่าย
ระดับ N4, N5                ชุดละ 600 บาท              สอบช่วงเช้า   
              
หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือหมึกน้ำเงินและเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
(รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรงไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี)โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย