โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
กำหนดวันเวลาการขายและยื่นใบสมัคร ดังนี้
 
ขายใบสมัคร        ตั้งแต่    17 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2558           (สาขาพหลโยธิน)
                          ตั้งแต่    17 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน 2558             (สาขาสีลม และสาขาปิ่นเกล้า)
ยื่นใบสมัคร          ตั้งแต่    21 มีนาคม – 10 เมษายน 2558               (สาขาพหลโยธิน)
                          ตั้งแต่    21 มีนาคม – 3 เมษายน 2558                 (สาขาสีลม และสาขาปิ่นเกล้า)

วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)
 
วันที่สอบ               วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
สถานที่สอบ            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สถานที่ขายและยื่นใบสมัคร
1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน) สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ (ทางออก 4) อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   โทร 02-357-1241-5 
2. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง
ชั้นที่ 2 ,อาคารสีบุญเรือง 2 ซอยคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-234 9396-7
3. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า) 
อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถ.บรมราชชนนี   โทร 02-884-9107-8 

ค่าสมัครสอบ
ระดับ  N1, N2, N3        ชุดละ 800 บาท   สอบช่วงบ่าย
ระดับ  N4, N5              ชุดละ 600 บาท   สอบช่วงเช้า                 

หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงินและเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
(รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี) โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย