โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ประกาศย้ายสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา ไปธัญญาพาร์ค
กรมการกงสุล ออกประกาศย้ายที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา โดยจะเปิดให้บริการที่เซ็นทรัล บางนา วันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 57 ไปที่ ศูนย์ฯ ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E โดยประชาชนสามารถใช้บริการหนังสือเดินทางที่สำนักงานแห่งใหม่ได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 ธ.ค.57 เป็นต้นไป
กรมการกงสุล