โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
​การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
                       การสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
                                กำหนดวันเวลาการขายและยื่นใบสมัคร ดังนี้
 
ขายใบสมัคร      ตั้งแต่ 13 สิงหาคม – 12 กันยายน 2557 (สาขาพหลโยธิน)
                      ตั้งแต่ 13 สิงหาคม – 9 กันยายน 2557 (สาขาสีลม และสาขาปิ่นเกล้า)
 
ยื่นใบสมัคร        ตั้งแต่ 22 สิงหาคม – 12 กันยายน 2557 (สาขาพหลโยธิน)
                       ตั่งแต่ 22 สิงหาคม – 9 กันยายน 2557 (สาขาสีลม และสาขาปิ่นเกล้า)
วันเวลาทำการ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.   วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

วันที่สอบ              วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 

สถานที่สอบ           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ขายและยื่นใบสมัคร
1. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาพหลโยธิน)   
ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์ ชั้นที่ 16 , 408 อาคารพหลโยธินเพลส ถนนพหลโยธิน   โทร. 02-357-1241-5
2.  โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาสีลม) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง  ชั้นที่ 2 ,อาคารสีบุญเรือง 2 ซอยคอนแวนต์ บางรัก กรุงเทพฯ  โทร 02-234 9396
3. โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาปิ่นเกล้า)
7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A ชั้น 11 ห้อง 1104
ถ.บรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร 02-884-9107-8
ค่าสมัครสอบ
ระดับ  N1, N2, N3         ชุดละ 800 บาท   สอบช่วงบ่าย
ระดับ  N4, N5              ชุดละ 600 บาท   สอบช่วงเช้า                 
หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้)
1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงินและเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น)
2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy)
(รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ,ไม่ใส่หมวก และรูปถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี) โดยต้องสำเนารูปถ่ายให้ชัดเจนด้วย