โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
​นางสาว สริลลา รักษ์พลเมือง / เตย

สถานที่ทำงาน  Innity digital media(Thailand)
เรียนกับ JCC ตั้งแต่ J1 ปัจจุบัน J15
          อาจารย์ดีทุกคน ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง วิธีสอนดีมากสนุกทุกครั้งที่มา บรรยากาศดี สะอาด น่าเรียน ได้รับความรู้ดีและหว้งว่าจะได้กลับมาเรียนอีกครั้ง