โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
นาตาชา สุนทรกุล ณ ชลบุรี / จูน

โรงเรียนสาธิตรามคำแหง 
เรียน JCC ตั้งแต่ J1 ปัจจุบัน J12
           ที่เลือกเรียนที่นี่เพราะ ตอน ม.4 ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น  เลยหาที่เรียนพิเศษ แล้ว JCC มีคนญี่ปุ่นสอนโดยตรง เลยตัดสินใจเรียน พอเรียนที่นี่แล้ว ทำให้เข้าใจมากกว่าที่โรงเรียนสอนเยอะ ได้ทั้งสำเนียง    แกรมม่า และคำศัพท์  และหลักสูตรที่นี่ก็ตรงกับที่ญี่ปุ่น ตอนไปเรียนที่ญี่ปุ่นจึงเข้าใจเหมือนกับที่  JCC เลย
            JCCは日本人が教えます。JCCは学校よりわかります。それから、本は日本とおなじものを 使います。J1からJ12まで  とても楽しいです。