โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
มลฤดี ทองใบ / หญิง


บริษัทโทเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
เรียน JCC ตั้งแต่ J1 ปัจจุบัน J5
เลือกเรียนที่ JCC เพราะมีพี่ที่บริษัทเรียนที่นี่ แล้ว พี่เขาแนะนำให้มาเรียนดู แล้วเดินทางก็สะดวก อาจารย์ใจดี เป็นกันเอง สอนแล้วเข้าใจง่าย อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนมาก  ได้ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา