โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ประพัฒน์ เจริญวนิชชากร

GENERAL MANAGER  บริษัท THAI SUMMIT AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD
เรียน JCC ตั้งแต่ HC1  ปัจจุบัน HC16
พี่ที่บริษัทที่เรียน JCC อยู่ แนะนำให้มาเรียนดู  อาจารย์สอนดีมาก หลังเรียนแล้ว มีความรู้สึกว่า ภาษาจีนก้าวหน้าขึ้น  สามารถฟัง  พูด อ่าน เขียน ได้มากขึ้น ลองพูดภาษาจีนติดต่อกับบริษัทจีนที่ค้าขายด้วย บริษัทที่เมืองจีนและไต้หวันก็บอกว่าภาษาจีนดีขึ้นมาก