โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ดนยา โอฬาริกาเดช / ไดว์ฟ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สายวิทย์-คณิต
เรียน JCC ตั้งแต่ J1 ปัจจุบัน J14
ชอบเรียนที่ JCC เพราะอาจารย์ใจดี เป็นกันเอง แล้วโดยส่วนตัว ก็ชอบประเทศญี่ปุ่น แต่ที่โรงเรียนไม่มีสายญี่ปุ่นให้เลือกตอน ม.ปลาย แต่ตัวเองอยากเข้ามหาวิทยาลัย คณะที่เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น เลยเลือกเรียนที่นี่  และพอมาเรียนก็สนุกได้ความรู้มากมาย ไม่ใช่แค่ความรู้อยากเดียว แต่ได้เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น  เกม ประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย