โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ลักขณา วิริยาภรณ์ประภาส (กอล์ฟ)

พนักงานบริษัท KS Resort & Spa Co.,Ltd
-ชอบวิธีการของอาจารย์ เข้าใจง่าย อาจารย์ใจดีมาก ทบทวนจนกว่านักเรียนจะเข้าใจ ทุกคนต้องได้พูด บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน ทุกคนเป็นกันเอง พนักงานของ JCC ก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี น่ารักทุกคน ส่วนเหตุผลที่มาเรียน เพราะต้องการเพิ่มพูนและพัฒนาภาษาญี่ปุ่น และมันก็ได้ผลที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แต่จะดีมากขึ้นถ้าขยันทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอน