โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
มนัสวี วังยูซบ (นัท)

นิสิต ม.เกษตรศาสตร์
เรียนที่ JCC ตั้งแต่ J1
อาจารย์ใจดีมากค่ะ สอนเข้าใจง่าย ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนค่ะ พี่ๆที่ประชาสัมพันธ์น่ารักมาก