โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสอนภาษาจีน แนวใหม่ เจซีซี
ปิยะขวัญ เมตตาประเสริฐ (มิ้งค์)

พนักงานบริษัท Khiri Travel
เรียนที่ JCC ตั้งแต่ J1
-อาจารย์สอนสนุก เน้นการพูด ทำให้สามารถนำไปใช้ได้จริง บรรยากาศในการสอนสนุกสนานมากๆ เพื่อนๆน่ารักและคอยช่วยเหลือตลอด